Kompenzacija reaktivne snage

SOF ELEKTRO d.o.o. se bavi energetskom efikasnošću, znači proizvodnjom kompletnih sistema kompenzacije reaktivne energije, tako na niskom kao i srednjem naponu, ograničenjem vršnog opterećenja, projektivom i ugradnjom novih štedljivih rasvetnih tela, revizijom trafoa, izradom svih vrsta elektro instalacija, održavanjem, automatizacijom proizvodnih procesa itd.

Kompenzacija reaktivne energije

Reaktivna energija predstavlja deo ukupne utrošene energije koji se troši na uspostavljanje i održavanje magnetnog polja u električnim mašinama. Najveći potrošači reaktivne energije su elektromotori i transformatori, ali i fluo cevi, ispravljači, računari itd.
Pored toga što reaktivna energija zauzima prenosne i proizvodne kapacitete, prilikom prenosa reaktivne energije nastaju i značajni gubici u provodnicima i transformatorima.
Padovi napona u elektroenergetskom sistemu su donekle posledica i prekomerne potrošnje reaktivne energije.
Veličina koja opisuje procenat utrošene reaktivne snage naziva se faktor snage.
Trenutno je na snazi tarifni sistem uveden od strane Elektroprivrede Srbije, koji svaku potrošnju reaktivne energije ispod granica tehničkog optimuma tj. faktora snage 0.95 opisuje kao prekomerno utrošenu reaktivnu energiju.
Uz pomoć opreme za kompenzaciju reaktivne snage prosečan industrijski potrošač može povećati faktor snage, tj. smanjiti račune za reaktivnu snagu.
Kompenzacijom reaktivne energije podrazumeva se montaža opreme koja generiše reaktivnu energiju i time kompenzuje potrošnju reaktivne energije u pogonu što dovodi do značajnog smanjenja količina preuzete reaktivne energije iz mreže.
Na ovaj način se značajno ne umanjuje utrošak primarne energije, ali se umanjuju novčani izdaci koje preduzeće izdvaja za električnu energiju.
Troškovi reaktivne energije tipično su odgovorni za oko 15% ukupnog računa za električnu energiju. Kompenzacijom reaktivne snage ova kompletna stavka bi trebalo da bude skoro potpuno eliminisana.

Kompenzacija reaktivne energije predstavlja jednu od najatraktivnijih mera uštede energije sa trenutnim efektima i kratkim periodom otplate investicije. Cene opreme za kompenzaciju su takve da se ova investicija isplati u roku od 6 meseci do 2 godine.

Osnovni princip kompenzacije reaktivne energije

Induktivni potrošači (jednofazni i trofazni asinhroni motori, transformatori, prigušnice, fluo rasveta…) u toku rada, iz mreže povlače pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad (obrtanje osovine motora, svetlost), i reaktivnu snagu koja se koristi za stvaranje magnetnog polja. Za razliku od aktivne energije koja se trajno “troši“ u potrošaču, reaktivna energija “osciluje“ između izvora i potrošača. Prisustvo reaktivne energije u sistemu ima negativne posledice – iako ne vrši koristan rad, reaktivna energija opterećuje prenosne vodove. Ukupna snaga nekog sistema je vektorski zbir aktivne i reaktivne snage sistema.

Kao mera prisustva reaktivne energije u sistemu koristi se faktor snage (cos ρ).
Faktor snage se definiše kao odnos aktivne i ukupne snage nekog potrošača:

Elektrodistribucija naplaćuje potrošnju reaktivne energije. Mesečni trošak za reaktivnu energiju može biti znatan u zavisnosti od broja i veličine potrošača reaktivne energije u pogonu, odnosno od broja i snaga asihronih motora u pogonu, jer su to najčešći potrošači u pogonu. Da bi smanjili troškove za reaktivnu energiju, vrši se kompenzacija energije ugradnom kondenzatorskih kutija. Iz donjeg dijagrama vidimo da je aktivna snaga koja se pretvara u koristan rad ostala ista.

Brojilo koje očitava reaktivnu energiju, posle ugradnje kondenzatorskih baterija, očitava daleko manju količinu reaktivne energije, jer se sada potrošači koji zahtevaju reaktivnu energiju snabdevaju lokalno iz kondenzatorskih baterija. Proces je oscilatoran, tj. u jednoj poluperiodi potrošači uzimaju energiju iz kondenzatora, a u toku druge periode vraćaju tu energiju u kondenzatore.

Ugradnjom kondezatorskih baterija ne postiže se samo ekonomski efekat umanjenja računa za utrošenu energiju, već se postižu i mnogi drugi efekti:

  • • povećanje raspoložive snage;
  • • smanjenje gubitaka u prenosnim vodovima;
  • • smanjenje padova napona;
  • • povećanje veka trajanja opreme.

Telefon

+381 11 319 02 47
+381 11 319 02 48

Email

office@sofelektro.rs
info@sofelektro.rs

Adresa

Zelena Gora 46/5, 36000 Kraljevo