Tehničko održavanje

Predlog održavanja elektroenergetskih postrojenja (razvodnih ormara)

Redovno održavanje obuhvata procese preventivnog održavanja svih razvodnih postrojenja i vršili bi se u periodu od 6 meseci.
Na svim navedenim lokacijama vrši se pregled 2 x godišnje i obuhvata sledeće procese:

1. Vizuelni pregled ormara i preventivno održavanje

• Obuhvata detaljan pregled svih ugrađenih elemenata u ormaru;
• Kontrola i pregled opreme razvodnih ormara (spojevi: sabirnica nule i zemlje , klema, osigurača, prekidača, kontaktora, pomoćnih kontaktora , releja…);
• Kontrola i pregled AS prekidača provera podešenosti parametara kao i test isključenja;
• Vođenje knjige održavanja pojedinačnog ormana;
• Kontrola životnog veka ugrađenih elemenata i njihova zamena po potrebi;
• Unošenje izmene u projektnu dokumentaciju;
• Planiranje preventivnog održavanja.

2. Termovizijski pregled ormara

• Obuhvata pregled ormara sa termovizijskom kamerom;
• Izradu izveštaja sa slikama u digitalnom obliku.

3. Interventno održavanje

• Obuhvata odaziv na interventni poziv naručioca
- U slučaju hitnih intervencija čije odlaganje može prouzrokovati štetu odziv specijalizovanog tima je odmah, a najduže 120 min.
- U slučajevima manje hitnih intervencija odziv specijalizovanog tima je najduže 24 h.

Merenje kvaliteta električne energije, termovizisko snimanje razvodnih ormana

I Faza: Merenje kvaliteta električne energije:

• Statistika analize o kvalitetu elektrčnog napona u skladu sa propisima EN 50160
• Merenje naponskih događaja (upadi,porasti,prekidi);
• Stalno snimanje ( za vreme merenja) sledećih veličina:
- Naponi ( minimalni, maksimalni, srednji);
- Struju (maksimalne, minimalne i srednje vrednosti);
- Snaga (S, P, Q) i to maksimalne, minimalne i srednje vrednosti;
- Faktor snage COS;
- Treperenja ( ili fliker-e);
- Nesimetrije (ili nesimetrična opterećenja);
- Frekvenciju;
- Merenja viših harmonika u mreži (do 50-tog).

II Faza: Termovizijsko merenje (snimanje) razvodnih ormana:

Infracrveno skeniranje (termovizija) omogučava da se postignete dobar uvid o stanju električne instalacije bez potrebe da isključite instalaciju ili čak dodirujete komponente. Termovizija nudi metod otkrivanja gubitaka energije I predstojećih greški usred pregrevanja, loših ili labavih kontakata, itd. Pored izbegavanja neplaniranih isključenja I gubitaka proizvodnje, termovizija može igrati ulogu u proceni korišćenja energije. Troškovi redovne termovizije su mali u odnosu na prednosti.

Ciljevi termovizije su višestruki:

• Povećati bezbednost električnih instalacija proveravajući stanje različitih komponenti električnih instalacija (instalacije, kontakti, prekidači, transformatori, motori itd.);
• Neuravnoteženo opterećenje i nedovoljni presek provodnika;
• Da biste smanjili zastoje i izbegli neplanirano isključivanje termovizija otkriva kvarove pre nego dođe do havarije. Rutinska termovizijska inspekcija može otkriti potencialne kvarove na električnim komponentama.

Tipični problemi u električnim instalacijama:

• Labava veza;
• Loša veza (loše instalirani, korodirana veza, pogoršanje usled mehaničkih povreda itd.);
• Neuravnoteženo opterećenje;
• Neispravna oprema;
• Premali provodnici;
• Pregrejavanje motora;
• Preopterećeni provodnici;
• Potencijalni rizici požara;
• Ubrzano habanje komponenti;
• Harmonični problemi.

ENERGETSKA EFIKASNOST

U električnim instalacijama svu toplotu stvara električna struja. Više od 40% energije koju troši industrija je električna energija što znači da je optimizacija električnih instalacija i ispravljanje grešaka vrlo korisno.
Nedavna studija je pokazala da prosečni električni gubici u industriji iznose 2% od celokupne potrošnje elekrične energije. Gubici zbog loših kontakata predstavljaju jednu trečinu tih gubitaka i čine 40% od štednje nakon što su preduzete korektivne akcije. (Izvor: US Department of Energy). Jedna studija je pokazala da loš kontakt od 0,5 ohma porastao na 1 ohm posle nedelju dana i do 10 ohma posle godinu dana.

• Omogućava neometano fukcionisanje objekta.
• Na vreme i u kratkom roku lociraju se mesta na kojima može doći do požara/havarije.
• Smanjuju se troškovi održavanja.
• Smanuju se gubici usled zastoja/prekida rada.
• Omogućava se izrada jedinstvenog i efikasnog plana predviđenog održavanja.
• Snimanje realnog stanja u tehničkim procesima i reakcijama.

Primer termovizijskog snimanja:

Termovizijom smo otkrili pravovremeno pregrevanje jednog od kontakata na prekidaču u trafo stanici:

Ili slab kontakt na osiguraču

Ili preopterećenje provodnika

Termovizijska merenja vršimo modernom termovizijskom kamerom tip Fluke Ti32

https://www.fluke.com/en-in/product/thermal-cameras/ti32-eur

Telefon

+381 11 319 02 47
+381 11 319 02 48

Email

office@sofelektro.rs
info@sofelektro.rs

Adresa

Zelena Gora 46/5, 36000 Kraljevo