Uređaji

Automatski uređaji za kompenzaciju reaktivne snage

Naši uređaji dizajnirani su prema najnovijim tehničkim trendovima i odlikuju se svojom kompaktnošću i modularnim sistemom gradnje.

Oprema se ugrađuje u namenski projektovane samostojeće ormane visokog kvaliteta, proizvedene u Evrotehni-Kraljevo. Ormani se izrađuju u zaštiti IP55, od čeličnog lima debljine 1,5 mm i elektrostatički su plastificirani poliesterskim strukturnim prahom (uobičajeno: RAL 7035, ili po želji kupca). Na slici je prikazano naše standardno rešenje za maksimalnu snagu do 1200kVAr-a.

Ormani se nalaze na postoljima kroz koja se energetski kablovi uvode u donji deo ormana. Ormani su međusobno mehanički povezani – modularni sistem. Bravljenje vrata se vrši u četiri tačke, a odabir cilindra je po želji kupca. Ventilacija ormana vrši se preko termostatski kontrolisanog usisnog filterskog ventilatora i izduvne rešetke koja se nalazi na krovu ormana.

Na ovaj način obezbeđuje se adekvatno hlađenje opreme i onemogućen je upad prašine.

Ugrađena oprema je vrhunskog kvaliteta, proizvedena u zapadnoevropskim zemljama i odabrana je prema kvalitetu proizvođača i njihovim referencama.

• Kondenzatori ELECTRONICON GmbH Nemačka (kondenzator, najbitniji i najizloženiji deo uređaja, proizvodi se u pomenutoj fabrici preko 70 godina)
• Filterske prigušnice ELECTRONICON GmbH Nemačka
• Kontaktori ELECTRONICON GmbH Nemačka (B&J Austrija)
• Elektronski regulator ELECTRONICON GmbH Nemačka, web site: www.electronicon.com
• NV osigurači i rastavljači M.Schneider/Mersen Nemačka, web site: www.mschneider.at
• Ventilatori i termostati Schrack Technik GmbH Nemačka, web site: www.schrack.com
• Razvodni ormani i prateća montažna oprema Evrotehna d.o.o. – Kraljevo, web site: www.evrotehna.com

Oprema u ormanima:

Kondenzatori

Kondenzator koji ugrađujemo je MKPg kondenzator. MKPg označava kondenzator koji u sebi sadrži metalizirani PP film i kondenzator je punjen gasom. Ovi kondenzatori se zasnivaju na dielektriku sa malim gubicima – čistom polipropilenskom (PP) filmu. Na pomenuti PP film se u vakuumskom okruženju procesom metalizacije nanosi tanak sloj mešavine cinka i aluminijuma. Kondenzatori su napunjeni neotrovnim inertnim izolacionim gasom, koji se uglavnom sastoji od azota (N2). Takođe ne sadrži SF6 gas, niti bilo koje druge otrovne, ili zabranjene supstance. Ovakva tehnologija se pokazala kao dobitna kombinacija po pitanju karakteristika i radnog veka Electronicon kondenzatora.

Priključenje električnih provodnika na kondenzator vrši se preko CAPAGRIP™ terminala koji je razvio Electronicon.
Na ovaj način povezivanje se vrši brzo i sigurno na svim vrstama i veličinama kondenzatora.
Karakteristike, testiranje i primena kondenzatora je usaglašena sa IEC60831, UL810 and CSA22.2. standardima. Svi kondenzatori radnih napona do 660V rms su testirani i odobreni od strane CSA organizacije i ispunjavaju UL i CSA standarde.
Radni napon i snagu kondenzatora određujemo na osnovu naših merenja na terenu i proračuna.

Filterske prigušnice

Postrojenje koje sadrži veliki broj elektronskih regulatora motornih pogona stvara više harmonike struje i napona. Da bi se sprečila rezonansa, tj. pojačavanje već postojećih harmonika između kondenzatora i mreže u električno kolo se povezuje filterska prigušnica.

Namotaji prigušnica se rade od bakarnih, ili aluminijumskih provodnika, okruglog, ili pravougaonog preseka, dok je priključak uvek bakarni. Prigušnice se proizvode od 1,25kVAr do 100kVAr i napona do 690V. Cela prigušnica je vakuumski impregnisana elektroizolacionim lakom i opremljena termičkim osiguračem (zaštita od pregrevanja).

Elektronski regulator

Serija regulatora koju najčešće koristimo je PFR-X. Regulator, na osnovu izmerenih napona i struja faza glavnog priključka, izračunava aktivnu i reaktivnu snagu, a potom vrši uključenja/isključenja izlaznih stepena kompenzacije. Regulator automatski optimizuje broj isključenja po stepenu i “rotira“ stepene da bi se sva oprema jednako koristila. Integrisani digitalni displej može prikazati trenutni faktor snage, frekvenciju mreže, zadati faktor snage, uključenu snagu kondenzatora itd. Takođe, regulator poseduje razne podesive alarme. Proizvodi se od 6 do 12 izlaza sa relejnim i tranzistorskim izlazima.

Rastavljači NV osigurača

Svaki kompenzacioni stepen štitimo niskonaponskim visokoučinskim osiguračima koji su montirani u rastavljače. Osigurači i rastavljači su proizvodnje M Schneider – Mersen. U naše ormane ugrađujemo rastavljače namenjene za montažu na bakarne sabirnice. Proizvođač garantuje visok kvalitet materijala i pouzdanosti, mogućnost vizuelne i električne kontrole stanja osigurača (providna vratanca i otvori za električno merenje) bez otvaranja vratanaca rastavljača, kao i mogućnost sigurnosnog plombiranja vratanaca rastavljača.

Filterski ventilatori i termostati

Za adekvatno rashlađivanje opreme koristimo ventilatore industrijskog kvaliteta sa filterom ulaznog vazduha. Vek trajanja iznosi oko 40 000 radnih sati. Ventilatori su direktno vezani na podesive termostate temperaturnog opsega 10-60C. Protok i veličina ventilatora se određuje proračunski u zavisnosti od toplotnih gubitaka, veličine ormana i ostalih parametara. U zavisnosti od potrebe, odnosno tipa potrošača, proizvodimo ormane kompenzacije u kontaktorskoj, tiristorskoj i hibridnoj varijanti (kombinacija kontaktora i tiristora). Takođe, na osnovu merenja i proračuna određujemo tipove kondenzatora i filterske prigušnice koje ćemo ugraditi.

Rezime:
– Uređaji su dizajnirani kao modularni sistem gradnje, što omogućava jednostavnu dogradnju (povećanje snage) bez dodatnih troškova za novu regulaciju.
– Tipična snaga jedne ormanske jedinice je do 300 kVAr, a maksimalna 400kVAr (ugradnjom dodatne kasete od 100kVAr).
– Monitoring rada uređaja na daljinu (opcija).
– Dug vek trajanja uređaja – minimalni vek trajanja kondenzatora iznosi 150 000 radnih sati.
– Garancija na kompletan uređaj i sve ugrađene elemente je tri godine.
– Kompletno testiranje uređaja pre ugradnje.
– Trajan i siguran rad.
– Mogućnost uključenja raznih vrsta alarma.
– Mogućnost monitoringa svih električnih veličina u fabrici/postrojenju i njihovo beleženje (opcija).
– Potpun automatski rad uređaja.

Telefon

+381 11 319 02 47
+381 11 319 02 48

Email

office@sofelektro.rs
info@sofelektro.rs

Adresa

Zelena Gora 46/5, 36000 Kraljevo