DATA CENTAR KRAGUJEVAC

Logstrup system Classic & System Electric PFC

Izgradnja sekundarnog Državnog centra za upravljanje i skladištenje podataka – Data centra je projekat od značaja za Republiku Srbiju.
Data centar će doprineti nesmetanom i pouzdanom radu servisa e-uprave, bezbednom čuvanju registara obrazaca podataka, kao i razvoju budućih usluga.
Za pouzdan i bezbedan rad data centra izgrađene su četiri transformatorske podstanice sa rezervnim napajanjem koje podržavaju dva spoljna DG seta.

Četiri transformatorske podstanice su izgrađene kao u ogledalu, dve operativne i dve redundantne, odgovarajuće povezane na niskonaponskoj strani.
Transformatorske podstanice su 35/10kV, 1×2500 kVA, podržane DG setom 2000kVA, obezbeđujući potpuno redundantno napajanje.
Sof Elektro je bio deo ovog izazovnog projekta, kao dobavljač LV PCC (Pover Control Centers) i PFC (Pover Factor Correction) sistema.

General
Data centar, Kragujevac, Srbija
Highlights
Logstrup sistem Omega
oblik odvajanja 4b, tip 7 ​​prema. BS
centrale sa zadnjim pristupom
VDU fioke
36 ACB (vazdušni prekidači)
Naš rad
Ukupno 24 panela
28 fioka
1,5 MVAr ukupno
4 PCC (centra za kontrolu napajanja), 4000A, 80kA, 4b tip 7, potpuno automatizovan, 8 različitih scenarija preklapanja (režima rada), potpuno pripremljen za SCADA
4 automatska detuned PFC (pover Factor Correction) sistem, samostojeći, 400 kVAr 2 kom, 350 kVAr 2 kom

Ostale reference