Proizvodnja

Sa ponosom se možemo pohvaliti da su naši razvodni ormani ugrađeni u najzahtevnijim industrijskim i poslovnim objektima širom sveta.

Niskonaponski rasklopni blokovi MCC predviđeni su kao tipski testirani kasetni razvodi, nazivnog napona 0.69kV, u potpunosti dizajnirani u skladu sa normativom SRPS IEC/EN 61439-1&2.

Modularni sistem MCC je formiran od 190mm modula u svim pravcima, tako da su dimenzije svakog od polja celobrojni umnožak dimenzije jediničnog modula.

Tipski testirana postrojenja xENERGY i drugi niskonaponski razvodni omrani

Ormani za kompezaciju reaktivne energije

Ormani automatike i elektromotornog pogona

Testiranje