Telekomunikacione instalacije

Telefonska instalacija, instalacija računarske mreže, instalacija za distribuciju TV slike, sistem video nadzora.

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE