Gromobranska instalacija

Kvalitetna izrada gromobranske instalacije i uzemljenja su veoma važan deo svakog objekta i utiču na pravilnom funkcionisanju svih tipova objekata.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Gromobranska zaštita predstavlja zaštitne mere koje su potrebne protiv direktnog udara groma i njegovog sekundarnog dejstva. Osnovna svrha gromobrana jeste da obezbedi sigurnost ljudi i životinja, razne opreme i materijala od eksplozije, požara i rusenja.  U elemente zaštite od udara groma ubrajaju se svi metalni delovi spolja, na i u unutrašnjosti zgrade, koji služe za prihvatanje i odvođenje energije groma u zemlju.