GORENJE

GORENJE – Proizvođač bele tehnike iz mesta Velenje u Sloveniji, jedna od najpoznatijih kompanija u SFR Jugoslaviji. U Valjevu se prebačen pogon za proizvodnju i prodaju aparata za domaćinstvo. Sof Elektro je radio izradu postrojenja kompletne trafo stanice TS III 1000kVA.
Gorenje Tiki, Stara Pazova –Izrada kompletne instalacije za napajanje novog proizvodnog dela za toplotne pumpe,izrada i isporuka elektro ormana,ugradnja i povezivanje ventilirajućeg šinskog razvoda 1250A
-Izrada instalacije za napajanje mašina za punktovanje,sa izradom i isporukom elektro ormana 630A
– izrada elektro razvodnih ormana 0,4kW
Gorenje Valjevo – izrada kompletne trafo stanice TS III 1000kVA
Gorenje Šimanovci –  izrada elektro razvodnih ormana 0,4kW
Gorenje Valjevo – izrada elektro razvodnih ormana 0,4kW

Ostale reference