hotel podrinje

Hotel Podrinje

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA

Hotel se nalazi na zapadnoj strani banjskog parka i građen je u periodu od 1904. do 1912.g.

Krajem sedamdesetih godina 20 veka izvršena je rekonstrukcija i dogradnja hotela koja je izvedena prema projektu arhitekte Mihajla Mitrovića. Kako se navodi u predhodno pribavljenim merama tehničke zaštite i drugim radovima na restauraciji, nadgradnji i revitalizaciji hotela Podrinje u Banji Koviljači br. 758/2 od 10.10.2019. god. gde je na krajnje precizan način opisana arhitektonska vrednost objekta gde se kaže: „Moderna strukturalistička slojevitost kompozicije oživljena je reminiscencijama na tradicionalnu arhitekturu oblasti Podrinja, kao i ekspresionizam vidljiv u naglašenim zavrnim skulptoralno rešenom krovnom nadzitku. Kompoziciona celovitost i ritmičnost fasadnih rešenja razdeljena je na više akcentovanih mesta: naglašenu betonsku horizontalnu podelu ulazne partije, istaknute betonske konzole sa svetiljkama, koloristički kontrast opeke, drveta i betona, a zasnovano na principima organske arhitekture usađene u prirodno okruženje. U rešavanju enterijera javnih prostora hotelskog sadržaja autorski pristup zasnovan je na sintezi likovnih umetnosti: primeni kontrasta materijala, ovalnih otvora na zidovima od opeke, različitim svetlosnih tela, kružnim stepeništima. Svedeno rešenje manjih prostora soba za smeštaj gostiju uslovljeno je imperativom socijalističke skromnosti bez vidljivog luksuza“.

U prizemnoj etaži hotel sadrži:

 • Hol sa recepcijom za stale hotelske goste.
 • Hol sa centralnom recepcijom, posebnim ulazom i posebnom sanitarnom grupom za prolazne goste koji se rasporedjuju u druge hotele.
 • Iznad recepcije i dela hola je galerija sa 2 kancelarije uprave hotela.
 • Kafanu i restoran sa galerijom.
 • Ulazni hol, garderobu i sanitarnu grupu na galeriji ulaza.
 • Kuhinjski blok sa ekonomskim prilazom i vezom sa podrumskom etažom.
 • Manju sanitarnu grupu sa WC-om i tušem za osoblje.

Na prvoj etaži hotel sadrži:

 • Deo etaže sa tipskim hotelskim sobama u čijem središnom delu su smeštene 2 sale za seminare sa posebnim prilazom, manjim holom i bifeom. Na delu I sprata iznad kuhinjskog bloka smeštena je hala sa bazenom i svim pomoćnim prostorijama (garderoba, tuševi, WC, kabine). U neposrednoj bilizini je frizerski salon.
 • Drugi i treći sprat su tipske etaže sa hotelskim sobama, na drugom spratu je rešen hol-bašta u visini obe etaže, sa osvetljavanjem preko krovnih lanterni.
 • U četvrtoj povučenoj etaži smeštene su hotelske sobe. Iz manje ostave pored stepeništa omogućena je veza sa liftnom kućicom.
 • Podrumska etaža sadrži kuhinjske magacine, hladnjače, ostave za čisto i priljavo rublje garderobe za osoblje i prostorije za instalacije, podstanicu, kopresore i aku-baterije.

Ostale reference