ormani sofelektro reference

Ormari

– Niskonaponski rasklopni blokovi MCC predviđeni su kao tipski testirani kasetni razvodi, nazivnog napona 0.69kV, u potpunosti dizajnirani u skladu sa normativom SRPS IEC/EN 61439-1&2.
– Omega sistem proizvođača Logstrup (Danska).
– Modularni sistem MCC je formiran od 190mm modula u svim pravcima, tako da su dimenzije svakog od polja celobrojni umnožak dimenzije jediničnog modula.
– Tipski testirana postrojenja xENERGY i drugi niskonaponski razvodni omrani
– Ormani automatike i elektromotornog pogona
– Ormani za kompezaciju reaktivne energije
– Testiranje

Ostale reference