JTI SENTA – JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL

– Izrada i isporuka elektroormana za napajanje grejnih kablova, izrada instalacije i polaganje grejnih kablobva na krovu objekta JTI.

Ostale reference