mup sarajevska

MUP Republike Srbije

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

DOGRADNJA (NADZIĐIVANJE) POSLOVNOG OBJEKTA – K.P. br. 885, KO Savski Venac, ul. Sarajevska br. 34a, Beograd

Predmetni objekat spratnosti Su+Pr+4 se nalazi u Ulici Sarajevskoj br. 34a, u Beogradu, na katastarskoj parceli broj 885 K.O. Savski Venac i predstavlja slobodnostojeci objekat poslovne namene

Ovim projektom su izvedene sledeće električne instalacije:

        Elektroenergetske Instalacije

  • instlacija osvetljenja
  • instalacija priključnica i tehnoloških potrošača
  • insalacija protivpanične rasvete
  • instalacija izjednačenje potencijala
  • elektroenergetski ormani

Ostale reference