NCR BEOGRAD

SEDIŠTE NCR – BEOGRAD
Logstrup sistem Classic & Sistem Electric PFC

Sof Elektro je učestvovao u izgradnji kampusa kompanije NCR u Bloku 42, u ulici Milutina Milankovića. Ovo je drugi kampus američke kompanije u svetu. Prvi se nalazi u američkoj državi Atlanta. Procena je da će tamo raditi oko 4.200 ljudi.

U suterenu su izgrađene dve transformatorske trafostanice, podržane sa dva DG seta, kako bi se obezbedilo pouzdano napajanje najsavremenijih kancelarijskih prostora.

Transformatorske trafostanice su 10/0.4kV, 1k1250kVA + 1k1600kVA, obe i podržane DG setovima nazivne snage 1825kVA.
Za potrošače najvišeg prioriteta obezbeđeno je besprekidno napajanje preko dva UPS uređaja, po 160kVA.
PCC niskog napona su predviđeni u skladu sa SRPS IEC 61439-1&2 i sistemom za kontrolu luka prema. prema IEC 61641.

Poslovna zgrada, Beograd, Srbija

Logstrup sistem Omega
oblik odvajanja 3b
razvodne table sa prednjim pristupom
Ukupno 12 ACB-ova koji se mogu povući
50 standardnih fioka (VDU)
58 mini fioka (MDU)
Naš rad
Ukupno 24 panela
2 PCC-a za mrežno napajanje, 2000A, 65kA, 3b
2 PCC-a za mrežno / stand-bi napajanje, 3200A, 65kA, 3b
2 PCC-a za UPS napajanje, 800A, 50kA, 3b
4 isključena PFC panela, ukupno 1,4 MVAr

Ostale reference