AERODROM NIKOLA TESLA

– Instalacije jake i slabe struje, instalacija sistema monitoringa i upravljanja za SCADA system, preko mašina za preradu voda do pumpi, koje se nalaze u rezervoarima sa hemikalijama uz poštovanje svih bezbedonosnih mera – projekat u toku.

Aerodrom Nikola Tesla u decembru 2016. dobio je platformu za odleđivanje/zaštitu od zaledjavanja. Objekat za odleđivanje/zaštitu od zaleđivanja (de-icing/anti-icing facility) je objekat na kojem se otklanjaju mraz, led ili sneg sa aviona (odleđivanje) kako bi se osigurale čiste površine i/ili gde se čiste površine aviona zaštićuju od mraza ili leda, nakupljanja snega ili bljuzgavice, za određeno vremensko razdoblje (zaštita od zaleđivanja).
Firma Sof Elektro kao podizvodjač radova vršila je izradu elektro ormana i kompletno povezivanje motora, pumpi, elektro ventila, merač i svih ostalih uredjaja koji omogućavaju funkcionisanje objekta.

Postrojenje za preradu otpadnih voda

Pri kraju je izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda površine 615 m2, a prečišćene vode će se koristiti za navodnjavanje i pranje ulica i asfaltnih površina. Postrojenje se nalazi u južnom delu javne zone aerodromskog kompleksa, a projektovano je sa ciljem da obezbedi tretman otpadnih voda koje nastaju radom aerodromskog kompleksa.

– Instalacije jake i slabe struje, instalacija sistema monitoringa i upravljanja za SCADA system,

–  Kompletno povezivanje opreme za monitoring i upravljanje

Ostale reference