MINTH Loznica

− faza 2 – Isporuka i ugradnja NN razvodnih orana sopstvene potrosnje ukupne instalisane snage 2600kw, isporuka i ugradnja PNK kablovskih regala, isporuka i ugradnja napojnih energetskih kablova, isporuka i ugradnja Schrack pasivne mrezne opreme za preko 880 prikljucnih mesta RJ45 modula CAT.6a, isporuka i ugradnja mreznog kabla CAT.6a F/FTP, isporuka i ugradnja Detnov sistema automatske dojava pozara za preko 46200m² industijskog objekta, montaza preko 1920 svetiljki.
− faza 2 – 41000m² – kompletna izrada jake i slabe struje, izrada elektro ormana

− faza 1 plant 3 – šinski razvod – Isporuka i ugradnja 0,4kV oklopljenog šinskog razvoda tipa Legrand SCP 3200A
− faza 1 završena – Na površini od 70000 m² Sof Elektro radi kompletnu instalaciju jake i slabe struje, izrada elektro ormana, dojava požara, sistem video nadzora, kontrole pristupa, ozvučenje, računarska mreža.

Ostale reference