TERMOELEKTRANA NIKOLA TESLA

TERMOELEKTRANA NIKOLA TESLA – predstavlja stub srpske elektroprivrede. Godišnja proizvodnja je 19 milijardi kWh što je 50% ukupno proizvedene srpske električe energije. Izgradnja postrojenja za preradu voda je privedena kraju, što predstavlja značajan doprinos na unapređenju životne sredine. Prečišćavanje otpadnih voda vršiće se u nekoliko postrojenja, koja su razmeštena u obimu od 3 km na lokaciji TENT A. U svakom od njih tretiraće se različite vrste otpadnih voda koje nastaju u termoelektrani: od zaugljenih, zamućenih, zauljenih otpadnih voda, zatim sanitarnih, do otpadnih voda koje će nastati u procesu odsumporavanja dimnih gasova.
Izvođači radova su “ESOTECH” iz Velenja, Slovenija, i MPP “Jedinstvo” a.d. Sevojno.
Firma Sof Elektro, kao podizvođač Esotech-a, radila je kompletnu elektroinstalaciju, kao i povezivanje u objektima za prečišćavanje voda.

Ostale reference